המכירה במסגרת מחיר מטרה הסתיימה!

אשדר מודיעין - תיאור החברה

 • אשדר, מקבוצת אשטרום, הינה חברת יזמות בתחום המגורים, מובילה בתחומה בישראל ומדורגת בצמרת הדירוג של דנס 100 לשנת 2017
 • החברה עוסקת בייזום, פיתוח ושיווק של שכונות מגורים איכותיות ברחבי הארץ
 • אשדר מוכרת מאות דירות בשנה ובאמתחתה עוד אלפי יחידות דיור בשלבי תכנון שונים
 • החברה הקימה עשרות רבות של פרויקטים הכוללים למעלה מ-20,000 יחידות דיור
 • נכון לסוף שנת 2017, היקף הנכסים של אשדר הסתכם לסך של כ-2,207 מיליון ₪, ההכנסות בשנת 2017 הסתכמו בכ-695 מיליון ₪ והונה העצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) הסתכם לכ-572 מיליון ₪
 • תוכלו למצוא מידע נוסף על החברה באתר האינטרנט בכתובת www.ashdar.co.il
הדמיה להמחשה בלבד

ההדמיה ו/או הצילום לרבות אלו שבתוך המגרשים נועדו לאילוסטרציה ולהמחשה כללית בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה. רק היתרי הבניה שיתקבלו ותכניות המכר והמפרטים שיצורפו להסכם המכר יחייבו את החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי: (1)האלמנטים הנראים בצילום משקפים את שהיה קיים ביום הצילום; (2)ההדמיה של אלמנטים מחוץ למגרשים בהם בונה צד ג' נכון לתאריך הפקת ההדמיה, הן במגרשים שבבעלות אחרים והן במגרשים המיועדים לצרכי ציבור, מהווה אילוסטרציה בלבד ואין בה כדי לחייב את החברה.

אשדר מודיעין – על העיר

הדמיה להמחשה בלבד

ההדמיה ו/או הצילום לרבות אלו שבתוך המגרשים נועדו לאילוסטרציה ולהמחשה כללית בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה. רק היתרי הבניה שיתקבלו ותכניות המכר והמפרטים שיצורפו להסכם המכר יחייבו את החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי: (1)האלמנטים הנראים בצילום משקפים את שהיה קיים ביום הצילום; (2)ההדמיה של אלמנטים מחוץ למגרשים בהם בונה צד ג' נכון לתאריך הפקת ההדמיה, הן במגרשים שבבעלות אחרים והן במגרשים המיועדים לצרכי ציבור, מהווה אילוסטרציה בלבד ואין בה כדי לחייב את החברה.

 • העיר מודיעין-מכבים-רעות הינה עיר במחוז המרכז, המשקיפה אל שפלת לוד ממערב ואל הרי ירושלים ממזרח
 • העיר המתכוננת ביותר בישראל מבחינת שטחי מגורים, מסחר, תעשייה, שטחים ירוקים, תשתיות ותכנון לטווח רחוק
 • מודיעין-מכבים-רעות היא אחת הערים היחידות בישראל שברחובותיה הראשיים משתרעים שטחים פתוחים וירוקים, גנים פורחים, פינות ירוקות ועשרות פארקים
 • העיר הראשונה בארץ שהחליטה להוביל מהלך מהפכני בטיפול בפסולת על-ידי הפרדה במקור בכלל העיר. לתהליך זה שותפים תושבי העיר המפרידים את הפסולת הביתית לפסולת יבשה ורטובה

על השכונה: שכונת המע"ר

 • שכונת המע"ר היא שכונה חדשה המוקמת בימים אלה במרכז העיר (מצפון לקניון מודיעין ובסמיכות לתחנת הרכבת מודיעין מרכז)
 • התכנון של השכונה ישלב בין מגורים, מסחר ושירותי ציבור (עירוב שימושים) ובכך יאפשר פעילות עירונית שוקקת בכל שעות היום, ולבעלת פוטנציאל להיות מוקד משיכה מצד מבקרים רבים
 • בשכונה תיסלל שדרה רחבה להולכי רגל שתאפשר הליכה נוחה ממרכז השכונה אל הקניון ותחנת הרכבת
 • על פי התכנון, בשכונה ייבנו כ-1,500 דירות מתוכן כ-500 דירות מוזלות ישווקו לזוכי הגרלות מחיר מטרה

אשדר מודיעין – תיאור הפרויקט

 • הפרויקט ממוקם בחלק הצפוני של שכונת המע"ר, דרומית לשכונת הנביאים, על שדרות החשמונאים בסמוך לציר הכניסה הצפוני לעיר ולכביש מס' 443
 • בפרויקט יבנו 3 בניינים, סה"כ בני 178 יחידות דיור (במגרשים 207 ו-208 מתוכננים שני בניינים בני 60 יחידות דיור כל אחד, ובמגרש 209 מתוכנן בנין מגורים אחד בן 58 יחידות דיור)
 • 134 יחידות דיור ישווקו במסלול מחיר מטרה ו-44 יחידות דיור ישווקו במכירה חופשית
 • בפרויקט מתוכננים חניונים תת קרקעיים עם רמפה משותפת למגרשים 208-209 ורמפה נפרדת למגרש 207, בנוסף תהיה חנית אורחים עילית
הדמיה להמחשה בלבד

ההדמיה ו/או הצילום לרבות אלו שבתוך המגרשים נועדו לאילוסטרציה ולהמחשה כללית בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה. רק היתרי הבניה שיתקבלו ותכניות המכר והמפרטים שיצורפו להסכם המכר יחייבו את החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר, כי: (1)האלמנטים הנראים בצילום משקפים את שהיה קיים ביום הצילום; (2)ההדמיה של אלמנטים מחוץ למגרשים בהם בונה צד ג' נכון לתאריך הפקת ההדמיה, הן במגרשים שבבעלות אחרים והן במגרשים המיועדים לצרכי ציבור, מהווה אילוסטרציה בלבד ואין בה כדי לחייב את החברה.

התהליך

 

עיון במסמכים

תוכלו לעיין באתר האינטרנט של אשדר ולהדפיס מידע על הפרויקט:

 • הסביבה
 • העמדת הבניינים
 • תכניות הדירות
 • המחסנים והחניות
 • מפרטי המכר
 • מחירון הדירות ונוסח הסכם המכר
 • מועד המסירה המשוער
 • מועדי התשלום והצמדת מחיר התמורה

 

הצגת הפרויקט (כנס הסברה)

החברה תערוך כנס הסברה, בו יציגו נציגים מטעם החברה את:

 • הפרויקט
 • תכניות הדירות
 • עיקרי המפרט הטכני
 • עיקרי הסכם המכר
 • הודעה על מועד הכנס והמקום בו הוא יערך תישלח לכל זוכה בדוא"ל
 • זוכים שהמועד של הכנס אליו הם יוזמנו לא יתאים להם יוכלו ליצור קשר עם החברה ולבקש להגיע למועד של כנס אחר, ככל ויתואמו מס' כנסים
 • אין באפשרות החברה להבטיח השתתפות במועד חלופי!

 

 

בחירת דירה

 • הזוכים יוזמנו לבחירת דירה ע"פ מיקומם הסידורי בהגרלה
 • המועד אליו יזומן כל זוכה יהיה 9 ימים ויותר לאחר מועד הכנס אליו הוזמן הזוכה
 • עד למועד זה יהיה על הזוכה לגבש החלטה לגבי הדירה אותה ירצה לרכוש (רצוי לגבש מספר חלופות בחירה)
 • מלאי הדירות מפורסם באתר האינטרנט אשדר ומתעדכן מעת לעת
 • עדכון סופי לגבי המלאי הפנוי יקבל הזוכה רק במועד הבחירה
 • לכל זוכה יוקצבו 45 דקות בלבד , החל מהשעה אליה הוזמן הזוכה,
  לבחירה ולחתימה על בקשת הרכישה

 

חתימה על בקשת רכישה

 • במעמד בחירת הדירה חייבים להיות נוכחים כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה
 • במידה ומגיע אחד מבני הזוג, על בן הזוג השני להביא ייפוי כוח
 • במידה ושני בני הזוג לא מגיעים עליהם להביא ייפוי כוח לצד ג'
 • על הזוכים להגיע עם צילום תעודת זהות ואישור הזכייה להגרלה מהמערכת
 • אי הגעה בזמן שנקבע לפגישת בחירת הדירה תבטל את הזכות לבחירת דירה (עפ"י נהלי משרד השיכון)
 • במועד החתימה על בקשת הרכישה ישלם הזוכה 2,000 ₪, אשר לא יושבו ככל והזוכה לא יחתום על הסכם מכר
 • אחרי החתימה על בקשת הרכישה לא ניתן לשנות את הבחירה

 

חתימה על הסכם המכר

 • במעמד החתימה הרוכש יקבל את פנקס השוברים ויהיה עליו לשלם את התשלום הראשון מיד לאחר חתימתו ולהציג לחברה שובר משולם (החברה תמתין עד 3 ימים לקבלת שובר משולם). לאחר המצאת צילום של השובר כי בוצע התשלום הראשון תשיב החברה לרוכש את דמי ההרשמה שנגבו בסך של 2,000 ₪.
 • מועד החתימה על הסכם המכר ייקבע עד 14 ימים לאחר החתימה על בקשת הרכישה
 • רוכש שיבקש להקדים את מועד החתימה על הסכם המכר יוכל לעשות זאת בתיאום מראש עם החברה
 • במידה ולא מגיע מי מבני הזוג לחתימת החוזה עליו לעשות ייפוי כוח נוטריוני
 • מובהר כי הסכם המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע"י משרד השיכון

מפת התמצאות


צור קשר

לפניות בנושאי נגישות ניתן ליצור קשר עם גלעד ראובני, רכז נגישות קבוצת אשטרום:
טל' – 03-6231418, נייד – 054-2324557,
דוא"ל – gildar@ashtrom.co.il